Ủy viên thẩm định báo Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc. Bệnh viện JW giữ vững vị thế Top 1 bệnh viện thẩm mỹ chất lượng cao… Minh Yến đã liên tục gặp thất bại trong sự nghiệp và tình yêu chỉ bởi gương mặt không ưa nhìn.

  • Minh Yến đã liên tục gặp thất bại trong sự nghiệp và tình yêu chỉ bởi gương mặt không ưa nhìn.
  • Giờ đây, cô đã có sự nghiệp vững vàng, hạnh phúc viên mãn bên chồng con.
  • Bệnh viện JW giữ vững vị thế Top 1 bệnh viện thẩm mỹ chất lượng cao…
  • Thành viên Viện nghiên cứu phục chế mô cơ con người thuộc Trường Đại học Y Yonsei.

Mọi thứ đều được hóa giải khi cô quyết định “đại trùng tu” toàn bộ gương mặt. Giờ đây, cô đã có sự nghiệp vững vàng, hạnh phúc viên mãn bên chồng con. Một cuộc sống mới đã mở ra cho chàng trai mang căn bệnh MRS. Thành viên Viện nghiên cứu phục chế mô cơ con người thuộc Trường Đại học Y Yonsei.

Previous post
Next post
Leave a Reply

Your email address will not be published.